Wypunktowania w pracy magisterskiej - prostota czy ekstrawagancja?

Piszesz pracę magisterską, licencjacką, doktorską? Zanim rozpoczniesz poznaj tajniki Worda- jednego z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych programów do edycji tekstu, zapoznaje się z podstawowymi zasadami pisania prac dyplomowych. Dzięki temu znacznie ułatwisz sobie cały proces piśmienniczy.

Oprócz rodzaju, kroju i wielkości czcionki powinieneś jeszcze szczegółowo zapoznać się z takim zagadnieniem jak: rodzaje wypunktowań w pracach dyplomowych. Zalety i wady zastosowania wymyślnych stylów wypunktowań w pracach dyplomowych, zachowanie formalnego stylu dokumentu.

Umieszczając w pracy magisterskiej, licencjackiej wyliczenia i wypunktowania powinieneś pamiętać o tym, że to prostota jest boginią mędrców.

Jednolita praca jest bardziej czytelna

Dlatego też, wyliczenia i wypunktowania powinny mieć w miarę możliwości jednolity wygląd nie tylko w poszczególnych rozdziałach, podrozdziałach, ale również i w całej pracy magisterskiej. Do wyboru masz wiele rodzajów punktorów:

  • kropka,
  • gwiazdka,
  • myślnik,
  • strzałka,
  • cyfry,
  • liczby.

To, na co się zdecydujesz zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Pisząc należy się jednak trzymać wyznaczonych schematów. Tak dla przykładu, kiedy podpunkty są krótkie nie są zdaniami, można je zaczynać z małej lub wielkiej litery, po każdym podpunkcie należy stosować przecinek bądź kropkę, a ostatni podpunkt należy zakończyć kropką.

Stosując się do jednego schematu wypunktowań i wyliczeń sprawimy, że praca magisterska nabierze ładnego, estetycznego wyglądu. A wizualizacja zewnętrzna pracy jest przecież najważniejsza.