Samodzielnie

Samodzielne pisanie prac? Nigdy nie do końca.

Pisanie prac nie jest rzeczą łatwą i wymaga dużego zasobu wiedzy na jakikolwiek temat. Każda praca ma w sobie myśl przewodnią, którą autor, jako znawca danego tematu pragnie rozwijać. Zawsze więc w pewnym sensie, mamy do czynienia z pracą odtwórczą, w której autor rozwija myśli i dorobek naukowy innych ludzi. Oczywiście robi to świadomie, aby podnieść wartość swojej pracy.

Spektrum

Jeżeli autor dzieli się swoimi poglądami i chce pozostać zauważonym w świecie nauki, powinien liczyć się z opiniami i poglądami innych ludzi - teoretyków o podobnych tendencjach czy też zupełnych przeciwników teorii autora. Warto te poglądy zawrzeć w pisaniu swojej pracy, bo kształtują one wizerunek autora i jego osobowość. Czasami również warto sięgać do pozycji zbiorczych, jak encyklopedie i leksykony.

Pisanie prac takich jak prace dyplomowe, w tym prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie powinny być w istocie pracami samodzielnymi, autorskimi i unikalnymi. Niemniej, rozwijając i zgłębiając temat należy mieć na uwadze to, iż autor nie jest pierwszą ani ostatnią osobą zajmującą się daną kwestią.

Autor pisząc swoją pracę doskonale zdaje sobie sprawę z dorobku naukowego innych, którzy pozostawili w literaturze już bogaty literacki wkład w dany obszar wiedzy. Między innymi z tego powodu pisanie prac wiąże się z korzystaniem z różnego rodzaju zapożyczeń literackich, wzbogacających wartość całej pracy.

Źródła

Sięganie po literaturę fachową jest nieodzownym elementem tworzenia pracy dyplomowej. Pisanie prac nie może obejść się więc bez sięgania po literaturę polską i zagraniczną. Wiele uwagi poświęca się również takim pozycjom jak słowniki, leksykony i encyklopedie, ponieważ korzystanie z nich umożliwia proste, ale jednocześnie rzeczowe i profesjonalne wytłumaczenie wielu zjawisk ujmowanych w pracy.