Jak powinna ze strony estetycznej wyglądać praca magisterska?

Zabiegi edytorskie wpływają na jakość i estetykę pracy, dlatego warto zaznajomić się z różnymi funkcjami edytora tekstowego. Estetyczna powinna być nie tylko nasza praca dyplomowa (praca inżynierska, praca licencjacka, praca magisterska), lecz także inne prace oddawane na zaliczenie (na przykład na zaliczenie ćwiczeń lub wykładów z danego przedmiotu).

Gdy piszemy pracę magisterską lub inną pracę dyplomową, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na akapity. Zazwyczaj uczelnia podaje, jakie są wymagania względem nich. Akapity wewnętrzne powinny być zawsze szersze - wtedy po oprawieniu pracy akapity zewnętrzne i wewnętrzne będą takie same, co znacznie wpłynie na jej estetykę i wygląd.

Estetyczne jest również zastosowanie tego samego stylu czcionki w każdej części pracy - wtedy praca będzie wyglądała na przejrzystą i czytelną. Jeżeli chodzi natomiast o rozmiar czcionki i jej pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie, należy zwracać uwagę, aby dane elementy zostały tak samo edytowane. Tak samo powinny wyglądać więc tytuły rozdziałów, treść przypisów, treść rozdziałów i tak dalej.

Na estetykę pracy dyplomowej (w tym pracy magisterskiej) wpływa również funkcja wyjustowania tekstu, gdyż dzięki niej jest on wyrównany do lewego i prawego marginesu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możemy skorzystać również z funkcji wyrównywania tekstu do środka, czyli z funkcji wyśrodkowania tekstu.

Edytory tekstów posiadają również inne funkcje edytowania, z którymi warto się zapoznać, gdyż od ich użycia zależy jakość i estetyka naszej pracy. Pisanie tak zwanej „magisterki” czy innej pracy dyplomowej wiąże się bowiem nie tylko ze zbieraniem informacji, pisaniem rozdziałów, przeprowadzaniem badań i opracowywaniem ich wyników, ale także z zadbaniem o stronę graficzną, estetyczną całej pracy.