Objętość pracy

Czy praca magisterska musi być długa czy krótka?

Oby wystarczyło pomysłów

Studenci przygotowujący się do pisania prac dyplomowych albo będący na niższych latach studiów dyskutują o tym jakiej długości mają być prace magisterskie czy prace licencjackie. Jedni wychodzą z założenia, że im więcej, tym lepiej. Inni obawiają się, że nie starczy im pomysłu na wypełnienie minimum (ok. 70-80 stron).

Najważniejsza jakość

Jednak tak naprawdę nie liczy się ilość, tylko jakość - praca magisterska musi spełniać standardy jakościowe, czyli rzeczowo i obiektywnie przedstawiać jakiś problem teoretyczny albo praktyczny. Dzieło może liczyć kilkadziesiąt stron, lecz zawierać bardzo istotne, przełomowe, ważne, wiele wnoszące dane, wykresy, statystyki, informacje, udowodnione tezy i przez to być wartościowa.

Jaka objętość jest mile widziana

Na kierunkach technicznych bardzo często można spotkać się z sytuacją, że praca magisterska liczy podobnie jak prace licencjackie tylko 30-40 stron, lecz jest pozytywnie oceniana przez promotora i recenzenta. Na pewno taka długość nie będzie mile widziana na kierunkach humanistycznych, na których od studentów oczekuje się czegoś innego. W utworze naukowym autor ma polemizować, dyskutować, zobrazować zagadnienie możliwie szeroko i obiektywnie.

Wskazówki opiekunów

Nie warto więc kombinować ze stroną edytorską pracy magisterskiej, zwłaszcza że musi ona spełniać pewne warunki. Zwykle promotorzy wymagają, by przedstawiane im dzieła były napisane czcionką 12 i z interlinią (odstępem między wierszami) 1,5. Niektórzy opiekunowie nie zaakceptują trzech kolejnych przypisów odwołujących się do tego samego źródła i strony.