Przepustka do studiów MBA

Napisanie pracy magisterskiej jest przepustką do studiów MBA

Jednym z bardziej pożądanych zasobów w społeczeństwie jest kapitał ludzki. To bardzo szeroki termin oznaczający całość zasobów wiedzy, umiejętności, zdolności, doświadczenia i skłonności do współpracy posiadanych przez ludzi żyjących w danym kraju. Kapitał ludzki określa on potencjał rozwojowy danego społeczeństwa, a tym samym gospodarki danego kraju.

Kapitału ludzki

Z hasłem kapitału ludzkiego wiąże się określenie gospodarki opartej na wiedzy, który oznacza, że państwo rozwija się nie dzięki zasobom surowców naturalnych, ilości wyprodukowanych towarów, lecz dzięki wiedzy, kreatywności pracowników. Wartości te zależą od wykształcenia, ciągłego podnoszenia kwalifikacji, sprawnego zarządzania grupą ludzi. Tego uczą właśnie studia MBA (ang. Master Business of Administration).

MBA jak zacząć

By móc podjąć naukę na MBA, trzeba ukończyć normalnie studia, czyli napisać pracę magisterską. MBA stawiają na praktykę oraz wiedzę ekonomiczną. Mają za zadanie wyrobić w słuchaczach zdolność kierowania zespołem, umiejętność negocjowania, efektywnego zarządzania personelem, a także wykreować przywódców, którzy będą w stanie doprowadzić daną firmę czy organizację na wyższy szczebel rozwoju.

Studia MBA

Na studiach MBA nie pisze się pracy magisterskiej, choć do ich ukończenia wymagane jest wykonanie jakiegoś projektu (tak samo jak na innych studiach podyplomowych, którymi w końcu są MBA). W zdobywaniu wiedzy na Magisterskich Studiach Menedżerskich, które w Polsce prowadzi się od początku lat 90. XX wieku, pomaga praca magisterska napisana na wydziale ekonomii albo prawa.