Prace licencjackie – tworzenie, zasady, pomoc

Pierwsza praca dyplomowa w postaci pracy licencjackiej zazwyczaj związana jest z dużym stresem i wieloma niewiadomymi. Jak napisać pracę, żeby pozytywnie przeszła system antyplagiatowy, jednocześnie wiele się przy tym nie trudząc?

Pomoce w edytorze tekstu

Przede wszystkim przed napisaniem pracy trzeba zapoznać się z edytorem tekstu, w którym zostanie ona napisana. To pozwala na znaczne przyspieszenie całego procesu tworzenia, gdyż może okazać się, że jest tam sporo udogodnień takich jak automatyczny spis treści czy podpowiedzi odnośnie tworzenia spisu bibliografii i podpisów tabel, rysunków, wykresów.

Tworząc spis treści należy pamiętać o kolejności i porządku wszystkich rozdziałów. Zaleca się tworzyć spis treści zaraz po stronie tytułowej, dzięki czemu od razu pojawi się plan pisania, który potem staje się nieodzowną pomocą w każdej nawet skomplikowanej pracy. W edytorze Word przydatna staje się funkcja ‘Odwołania’, dzięki której automatycznie można taki spis wykonać, co daje dużą satysfakcję i poczucie porządku i estetyki.

Zrób plan pracy

Mając już plan łatwiej jest przejść do twórczego pisania. Oprócz samych treści pisanych w pracach bardzo często wymagane jest umieszczenie wykresów lub tabel prezentujących dane czy porównania jakiegoś zagadnienia. Oczywiście edytory w tym przypadku także ułatwiają pracę i można automatycznie podpisać wszystkie tabele, co pomaga na ich końcowe pełne zestawienie.

W tak obszernej pracy bardzo ważna jest uważność i precyzja, tak by żadna tabela czy wykres nie zostały bez podpisu i dokładnego źródła.

Na samym końcu pozostaje zrobienie bibliografii, która nie będzie niczym skomplikowanym, jeśli regularnie korzystaliśmy z innych źródeł zamieszczając je w cytowanych fragmentach w dolnych przypisach.

Cytowania w pracach dyplomowych

Rodzajów cytowania w pracy dyplomowej jest naprawdę sporo i wybór warto skonsultować z promotorem czy opiekunem pracy. Ostatnio popularnym się staje typ cytowania harwardzkiego, w którym podaje się najpierw autora, potem datę wydania, a na końcu strony wykorzystanych informacji. Informacje te umieszcza się bezpośrednio w tekście, zaraz po cytowanym fragmencie.

Występują jeszcze cytowania w stylu APA czy MLA, używane zazwyczaj w pracach humanistycznych czy literackich. Styl cytowania każdy wybiera samodzielnie, chyba że uczelnia narzuca swoje standardy w tej kwestii. Dzięki umieszczaniu na bieżąco przypisów cytowanych fragmentów łatwo jest potem umieścić wszystkie pomocne źródła w bibliografii. Tworzenie pracy dyplomowej nie musi wiązać się z wieloma wyrzeczeniami, jeśli odpowiednio szybciej się do tego przygotujemy. Po wybraniu tematu i stworzeniu spisu treści pozostanie jedynie sam opis naszego poruszanego zagadnienia, a praca wykonana samodzielnie lub przez sprawdzonych usługodawców daje pewność pozytywnego przejścia antyplagiatu.